Набавка услуга ЈНМВ 1211/2019; СЕРВИС И ДОГРАДЊА РАЗМЕЊИВАЧА ТОПЛОТЕ И ЗАМЕНА ЗАПТИВНИХ ЕЛЕМЕНАТА, ОРН: 50530000

Дана 29. јануара 2019. године, донета је Одлука о покретању поступка јавне мале вредности услуга од стране одговорног лица Наручиоца у складу са планом за текућу пословну годину. Дана 1. фебруара 2019. године, комисија именована од стране одговорног лица Наручиоца објављује Позив за достављање понуда број 676/3  и Конкурснe документацијe за набавку услуга број: ЈНМВ 1211/2019 СЕРВИС И ДОГРАДЊА РАЗМЕЊИВАЧА ТОПЛОТЕ И ЗАМЕНА ЗАПТИВНИХ ЕЛЕМЕНАТА, ОРН: 50530000
Рок за достављање понуда: 11. фебруар 2019. године до 9 сати.
Јавно отварање понуда:       11. фебруар 2019. године у 10 сати.
Позив и конкурсна документација могу се преузети лично у просторијама ЈПТ од 10-14 сати радним данима, као и са портала ЈН и интернет страници у прилогу.
Прилог:Позив за достављање понуда
Конкурсна документација

Leave a Reply