ЈНМВ 2.239Н/2019 Одржавање и сервис рачунара и рачунарске опреме ван гарантног рока-Двогодишњи уговор, Конкурсна документација

ЈП Топлификација Пожаревац је за ЈНМВ 2.2.39Н/2019 Одржавање и сервис рачунара и рачунарске опреме ван гарантног рока-Двогодишњи уговор,је уредила Конкурсну документацију коју ,

можете преузети овде:2.2.39. Н 2019 ЈНМВ Конкурсна документација

Leave a Reply