МАШИНСКИ И ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА ЗАМЕНИ ДЕЛА КРАКА ОД МАЛЕ ПУМПЕ ДО ЛОЛЕ РИБАРА (СИНЂЕЛИЋЕВА УЛИЦА)- 3. ПОЈАШЊЕЊЕ И 3. ИЗМЕЊЕНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

JП „Топлификација“ Пожаревац је дала Појашњење бр. 3   на добијена питања од стране заинтересованог лица за предметну јавну набавку  ЈНОП 1.3.5/2019 – Машински и грађевински радови на замени дела крака од мале пумпе до Лоле Рибара (Синђелићева улица).
Такође је на основу уоченог пропуста извршила  3. измену конкурсне документације.
Можете преузети овде POJAŠNJENJE 33. IZMENJENA KONKURSNA DOKUMENTACIJA 1 3 5 2019

Leave a Reply