МАШИНСКИ И ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА ЗАМЕНИ ДЕЛА КРАКА ОД МАЛЕ ПУМПЕ ДО ЛОЛЕ РИБАРА (СИНЂЕЛИЋЕВА УЛИЦА) – 2. ПОЈАШЊЕЊЕ И 2. ИЗМЕЊЕНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

JП „Топлификација“ Пожаревац је дала Појашњење бр. 2   на добијена питања од стране заинтересованог лица за предметну јавну набавку  ЈНОП 1.3.5/2019 – Машински и грађевински радови на замени дела крака од мале пумпе до Лоле Рибара (Синђелићева улица).
Такође је на основу уоченог пропуста извршила  2. измену конкурсне документације.
Можете преузети овде POJAŠNJENJE 2 2. IZMENJENA KONKURSNA DOKUMENTACIJA 1 3 5 2019

 

Leave a Reply