Одлука о обустави поступка ЈНОП 138/2018; НАБАВКА МАШИНСКИХ И ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА НА ЗАМЕНИ ПРИМАРНОГ ПРИКЉУЧКА И ИЗГРАДЊЕ НОВЕ ТПС У УЛИЦИ МОШЕ ПИЈАДЕ, ОРН: 45232140

Дана 23. јануара 2019. године, након спроведеног отвореног поступка јавне набавке радоваа: Број: 138/2018 НАБАВКА МАШИНСКИХ И ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА НА ЗАМЕНИ ПРИМАРНОГ ПРИКЉУЧКА И ИЗГРАДЊЕ НОВЕ ТПС У УЛИЦИ МОШЕ ПИЈАДЕ, ОРН: 45232140, након донете и објављене одлуке о обустави отвореног поступка јавне набавке радова, на основу предлога комисије која је сачинила Извештај о стручној оцени ” нема пристиглих, прихватљивих, одговарајућих понуда”.
Објављујемо обавештење у прилогу:
Одлука о обустави поступка јавне набавке

Leave a Reply