Обавештење о обустави 138/2018 ЈНОП : НАБАВКА МАШИНСКИХ И ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА НА ЗАМЕНИ ПРИМАРНОГ ПРИКЉУЧКА И ИЗГРАДЊЕ НОВЕ ТПС У УЛИЦИ МОШЕ ПИЈАДЕ, ОРН: 45232140

Дана 12. децембра 2018. године, након спроведеног преговарачког поступка јавне набавке радоваа: Број: 138/2018 НАБАВКА МАШИНСКИХ И ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА НА ЗАМЕНИ ПРИМАРНОГ ПРИКЉУЧКА И ИЗГРАДЊЕ НОВЕ ТПС У УЛИЦИ МОШЕ ПИЈАДЕ, ОРН: 45232140, након донете и објављене одлуке о обустави преговарачког  поступка без објављивања позива за достављање понуда, на основу предлога комисије која је сачинила Извештај о стручној оцени ” нема прихватљивих, одговарајућих понуда”.  Објављујемо обавештење у прилогу:
Obavestenje o obustavi postupka

Leave a Reply