УСЛУГЕ МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је донела Одлуку о додели Уговора за предметну јавну набавку услуге – Услуге мобилне телефоније. набавка је спроведена кроз поновљени поступак јавне набавке мале вредности ЈНМВ 1.2.26-2/2018.
Можете преузети овде Одлука о додели уговора

Leave a Reply