МАШИНСКИ И ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА ЛОКАЦИЈИ МОРАВСКА 56 – ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА И КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је донела Одлуку о покретању јавне набавке радова  –” Машински и грађевински радови на локацији Моравска 56″. Набавка се спроводи у отвореном поступку јавне набавке број ЈНОП 1.3.24/2018.
Можете преузети овде Kонкурсна документација Позив за подношење понуда

Leave a Reply