МАШИНСКИ И ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА ИЗГРАДЊИ ДИСТРИБУТИВНЕ МРЕЖЕ И ПРИКЉУЧНИХ ТОПЛОВОДА НА ЛОКАЦИЈИ ТПС КУЧЕВАЧКА – ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је  потписала Уговор о набавци радова – Машински и грађевиснки радови на изградњи дистрибутивне мреже и прикључних топловода н алокацији ТПС Кучевачка.
Уговор је потписан на основу спроведеног преговарачког поступка  са преговарањем ЈНПП 1.3.35/2018. 
Можете преузети овде ЈНПП 1.3.35 2018 ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

 

Leave a Reply