ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД ОБЈЕКАТА – ОДЛУКА О ЗАКЉУЧЕЊУ УГОВОРА

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је донела Одлуку о додели Уговора за предметну јавну набавку услуга – мале вредности ЈНМВ 1.2.4/2018 – “Технички преглед објеката ТС”. 
Можете преузети овде JNMV 1.2.4 2018 ODLUKA O DODELI

Leave a Reply