УСЛУГА МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је донела Одлуку о додели Уговора за предметну јавну набавку мале вредности ЈНМВ 1.2.26/2018 – “Услуга мобилне телефоније”.
Можете преузети овде ODLUK AO DODELI JNMV 1.2.26 2018

Leave a Reply