РАДИОГРАФСКА КОНТРОЛА ЗАВАРЕНИХ СПОЈЕВА НА ТС – ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА И КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је донела Одлуку о покретању јавне набавке услуга  –” Радиографска контрола заварених спојева на ТС”. Набавка се спроводи као јавна набавка мале вредности ЈНМВ 1.2.3/2018.
Можете преузети овде JNMV- 1.2.3 2018 Poziv Za Podnosenje PonudeJNMV 1.2.3 2018 KONKURSNA DOKUMENTACIJA

Leave a Reply