МАШИНСКИИ ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА ЛОКАЦИЈИ ТПС МИЛОША ОБИЛИЋА 36А – ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА И КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је донела Одлуку о покретању јавне набавке радова  –” Машински и грађевински радови на локацији ТПС Милоша Обилића 36а.
Набавка се спроводи у отвореном поступку јавне набавке број ЈНОП 1.3.16/2018.

Можете преузети овде PozivZaPodnosenjePonude.1.3.16.2018 KONKURSNA DOKUMENTACIJA 1 3 16.2018

 

Leave a Reply