НАБАВКА УЛТРАЗВУЧНИХ МЕРИЛА ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ – ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је  потписала Уговор о набавци добара – Набавка ултразвучних мерила топлотне енергије. Набавка је спроведена као јавна набавка мале вредности ЈНМВ 1.1.11/2018.
Можете преузети овде 1.1.11- 2018 Obavestenje O Zakljucenom Ugovoru

 

Leave a Reply