МАШИНСКИ И ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА ЛОКАЦИЈИ ИТПС НА ПОТЕЗУ УЛИЦА VI ЛИЧКА 59-62Г/2, СОКОБАЊСКА 2-14 и 11-47 – ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је донела Одлуку о обустави  поступка за јавну набавку радова –  Mашински и грађевински радови на локацији ИТПС на потезу улица VI личка 59-62г/2, Сокобањска 2-14 и 11-47. Набавка је спроведена у отвореном поступку јавне набавке број ЈНОП 1.3.12/2018.
Можете преузети овде ODLUKA O OBUSTAVI JNOP 1.3.12 – 2018

 

Leave a Reply