Питање и појашњење у поступку ЈНОП 1123/2018; НАБАВКА РАЗМЕЊИВАЧА ТОПЛОТЕ И ОСТАЛЕ ОПРЕМЕ ЗА ТПС ДОМ КУЛТУРЕ И ПОЛИТЕХНИЧКА ШКОЛА

Заинтересовано лице у писаном облику поштанском пошиљком, доставило је захтев за појашњењем дана 8. августа 2018. године, заведеном под бројем 5210 дана 8.8.2018. године од стране Наручиоца у вези са предметном јавном набавком добара у поновном поступку; ЈНОП 1123/2018 НАБАВКА РАЗМЕЊИВАЧА ТОПЛОТЕ И ОСТАЛЕ ОПРЕМЕ ЗА ТПС ДОМ КУЛТУРЕ И ПОЛИТЕХНИЧКА ШКОЛА, ОРН: 42511100. Поступајући по достављеном захтеву комисија, објављује додатне информације, појашњење истих у прилогу без измене рока за достављање понуда у прилогу;
Odgovor na pitanje i pojasnjenje istog

Leave a Reply