ЈНМВ 1.1.7-II/2018 Набавка канцеларијског материјала по партијама, II-Партија:Оригинални тонери, Измењена конкурсна документација и Обавештење о продуженом року за подношење понуда

ЈП Топлификација Пожаревац је за ЈНМВ 1.1.7-II/2018Набавка канцеларијског потрошног  материјала по партијама II партија-Оригинални тонери је уредила Измењену конкурсну документацију и Обавештење о продуженом року за подношење понуда који ,

можете преузети овде: ЈНМВ 1.1.7-II-2018 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда.,ЈНМВ 1 1 7-II 2018 Измењена конкурсна документација

Leave a Reply