ЈНМВ 1.1.8-I/2018, Набавка рачунарске опреме по партијама,Партија I-Набавка рачунара и сродне опреме, Одлука о додели уговора

ЈП Топлификација је за ЈНМВ 1.1.8-I/2018 Набавка рачунарске опреме по партијама, Партија I-Набавка рачунара и сродне опреме донела Одлуку о додели уговора који,

можете преузети овде:ЈНМВ 1.1.8-I-2018 Oдлука о додели уговора

Leave a Reply