ЈН 1.1.5-6Н Набавка арматуре и мерно -регулационих сетова (МРС) за потребе изградње ТС-Обавештење о закљученом уговора

ЈП Топлификација Пожаревац је за ЈН 1.1.5-6Н Набавку арматуре и мерно-регулационих сетова (МРС) за потребе изградње ТС донела Обавештење о закљученом уговору који ,

можете преузети овде:ЈН 1.1.5-6. Oбавештење о закљученом уговору

Leave a Reply