ЈНМВ 1.1.8/2018 Набавка рачунарске и сродне опреме-по партијама, 1. Партија-Набавка рачунарске и сродне опреме, Позив и Конкурсна документација.

ЈП Топлификација Пожаревац је за ЈНМВ 1.1.8/2018 по партијама, 1. Партија-Набавка рачунарске и сродне опреме уредила Позив и Конкурсну документацију коју можете преузети овде:Позив ЈНМВ 1.1.8-2018-I Партија-Набавка рачунарске и сродне опреме, JНМВ 1. 1. 8-2018 -I партија -Конкурсна документација.

Leave a Reply