ЈНМВ 1.2.23Н/2018 Сервис моторне арматуре, Обавештење о закљученом уговору.