НАБАВКА ОПРЕМЕ ЗА МЕРЕЊЕ И УПРАВЉАЊЕ У ТПС – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је донела Одлуку о додели Уговора за предметну јавну набавку добара – Набавка опреме за мерење и управљање у ТПС. Набавка је спроведена као  јавна набавка мале вредности ЈНМВ 1.1.16/2018.
Можете преузети овде JNMV 1.1.16 218 ODLUKA O DODELI

Leave a Reply