СЕРВИС И БАЖДАРЕЊЕ КАЛОРИМЕТАРА – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је донела Одлуку о додели Уговора за предметну јавну набавку услуга – Сервис и баждарење калориметара. Набавка је спроведена као јавна набавка мале вредности ЈНМВ 1.2.21/2018.
Можете преузети овде JNMV 1.2.21 2018 ODLUKA O DODELI

 

Leave a Reply