МАШИНСКИ И ГРАЂЕВИСНКИ РАДОВИ НА ИЗГРАДЊИ ПРИКЉУЧНОГ ТОПЛОВОДА ТПС КУЧЕВАЧКА- ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је  потписала Уговор о извођењу Машинских и грађевинских радова  на изградњи прикључног топловода ТПС Кучевачка. Набавка се спроводи кроз отворени поступак јавне набавке ЈНОП 1.3.34/2018.
Можете преузети овде ЈНОП 1.3.34 2018 ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Leave a Reply