ЈНМВ 1.1.16/2018Набавка опреме за мерење и управљање у ТПС, Измењена конкурсна документација и померање рока.

ЈП Топлификација Пожаревац је  за ЈНМВ 1.1.16/2018 Набавка опреме за мерење и управљање у ТПС  Изменила конкурсну документацију и померила рок за достављање понуда,

можете преузети овде:ЈНМВ 1.1.16-2018 Измењена конкурсна документација,ЈНМВ 1.1.16-2018 Oбавештење  о продужењу рока за подношење понуда

Leave a Reply