УСЛУГЕ ОСИГУРАЊА ИМОВИНЕ И ЗАПОСЛЕНИХ – ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

ЈП “Топлификација” Пожаревац је потписала уговор за набавку услуге осигурања имовине и запослених.  Набавка је спроведена као јавна набавка мале вредности ЈНМВ 1.2.7/2018.
Можете преузети овде ЈНМВ 1.2.7. 2018 Oбавештење о закљученом угопвору

Leave a Reply