МАШИНСКИ И ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА ЛОКАЦИЈИ ТПС 3/76 ТПС ЦАНЕ БАБОВИЋ 1 НА ЧАЧАЛИЦИ – ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА И КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је донела Одлуку о покретању јавне набавке радова  –” Машински и грађевински радови на локацији ТПС 3/76 ТПС Цане Бабовић на Чачалици у Пожаревцу”. Набавка се спроводи у отвореном поступку јавне набавке број ЈНОП 1.3.11/2018.
Можете преузети овде ЈНОП 1.3.11 2018 Конкурсна документација Позив за подношење понуда ЈНОП 1.3.11 2018

Leave a Reply