МАШИНСКИ И ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА ИЗГРАДЊИ ТС НА ЛОКАЦИЈИ: МАЛЕ ЛОКАЦИЈЕ 2018 – ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је  потписала Уговор о набавци радова – Машински и грађевински радови на  изградњи ТС на локацији: Мале локације 2018.   Уговор је потписан на основу спроведеног отвореног поступка ЈНОП 1.3.10/2018.
Можете преузети овде ЈНОП 1.3.10 2018 ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Leave a Reply