МАШИНСКИ И ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА ЗАМЕНИ ТОПЛОВОДА ЗБОГ УРЕЂЕЊА ЈАВНИХ ПОВРШИНА – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је донела  Одлуку о додели Уговора за предметну јавну набавку радова –  Машински и грађевински радови на замени топловода због уређења јавних површина. Набавка је спроведена кроз  отворени поступак јавне набавке број ЈНОП 1.3.4/2018.
Можете преузети овде JNOP 1.3.5 2018 ODLUKA O DODELI

Leave a Reply