ЈНМВ 1.2.6-I/2018 Угоститељске услуге по партијама, Парија 1. Пословни ручак, Одлука о додели уговора

Јп Топлификација Пожаревац је за ЈНМВ 1.2.6/2018 Угоститељске услуге по партијама, Партија 1-Пословни ручак, Одлуку о додели уговора,

можете преузети овде:ЈНМВ 1.2.6-I-2018 Odluka o dodli ugovora

Leave a Reply