МАШИНСКИ И ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА ЗАМЕНИ ТОПЛОВОДА ЗБОГ УРЕЂЕЊА ЈАВНИХ ПОВРШИНА – 2. ПОЈАШЊЕЊЕ

JП „Топлификација“ Пожаревац је дала Појашњење бр. 2   на добијено питање од стране заинтересованог лица за предметну јавну набавку  ЈНОП 1.3.5/2018 – “Машински и грађевински радови на замени топловода због уређења јавних површина”.
Можете преузети овде ЈНОП 1.3.5 2018 Појашњење 2

Leave a Reply