МАШИНСКИ И ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА ЗАМЕНИ ТОПЛОВОДА ЗБОГ УРЕЂЕЊА ЈАВНИХ ПОВРШИНА – 1. ПОЈАШЊЕЊЕ И 1. ИЗМЕЊЕНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

JП „Топлификација“ Пожаревац је дала Појашњење бр. 1.  на добијено питање од стране заинтересованог лица за предметну јавну набавку  ЈНОП 1.3.5/2018 – Машински и грађевински радови на замени  топловода због уређења јавних површина. На основу истог извршена је 1. измена конкурсне документације.
Можете преузети овдеЈНОП 1.3.5 2018 Појашњење 1           1. ИЗМЕЊЕНА 1 3 5 2018 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Leave a Reply