ЈНМВ 1.2.6/2018 Набавка угоститељских услуга 2. Партија-Прослава славе. Одлука о додели уговора

ЈП Топлификација Пожаревац је за ЈНМВ 1.2.6-II/2018 Набавка угоститељских услуга, 2. Партија-Прослава славе, Одлуку о додели уговора ,

можете преузети овде:1.2.6-II-2018 Nabavka ugost.usluga 2.Partija-Proslava slave,Odluka o dodeli ugovora

Leave a Reply