МАШИНСКИ И ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА ЛОКАЦИЈИ ТПС 1/60+2/60+4/60+10/60 -“МИЛОША ОБИЛИЋА 36А” – ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА И КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је донела Одлуку о покретању јавне набавке радова  –” Машински и грађевински радови на локацији ТПС 1/60+2/60+4/60+10/60 – Милоша Обилића 36А”. Набавка се спроводи у отвореном поступку јавне набавке број ЈНОП 1.3.21/2018.
Можете преузети овде 1.3.21 2018 PozivZaPodnosenjePonudeKONAČNA JNOP 1.3.21 2018 KONKURSNA DOKUMENTACIJA 1.3

Leave a Reply