НАБАВКА ПОСЛОВНОГ СОФТВЕРА MS ОFFICE И ДРУГИХ СОФТВЕРА – ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је донела Одлуку о обустави поступка  за предметну јавну набавку добара – Набавка пословног софтвера MS Office  и других софтвера. Набавка је спроведена кроз поступку јавне набавке мале вредности број ЈНМВ 1.1.9/2018.
Можете преузети ов
деJNMV 1.1.9 2018 ODLUKA O OBUSTAVI

Leave a Reply