НАБАВКА АРМАТУРЕ И МЕРНО-РЕГУЛАЦИОНИХ СЕТОВА (МРС) ЗА ПОТРЕБЕ ИЗГРАДЊЕ ТС – ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је закључила уговор бр. 4 –  ЈН 1.1.5/2017 који је закључен на основу потписаног оквирног споразума за предметну јавну набавку добара ЈН ОП ОС 1.1.5/2017  –“Набавка арматуре и мерно – регулационих сетова (МРС) за потребе изградње ТС.
Можете преузети овде JN 1.1.5-4 Obavestenje OZakljucenomUgovoru

Leave a Reply