Обавештење о закљученом уговору; НАБАВКА ЦИРКУЛАЦИОНИХ ПУМПИ, Орн: 42511110

Дана 2. фебруара 2018. године, након спроведеног поступка јавне набавке мале вредности:
НАБАВКА ЦИРКУЛАЦИОНИХ ПУМПИ, Орн: 42511110
а након донете и објављене одлуке о додели уговора, на основу предлога комисије која је сачинила Извештај о стручној оцени приспелих понуда и потписаног уговора са понуђачем;
ТДМ доо, Београд, Јурија Гагарина 164 б, ПИБ:100431841, МБ: 06310184,
Објављујемо обавештење у прилогу;
Obavestenje o zaklljucenom Ugovoru

Leave a Reply