МАШИНСКИ И ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА ЛОКАЦИЈИ ТПС 10/59 И 11/59 БОЈАНЕ ПРВУЛОВИЋ 54 – ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је  потписала Уговор о набавци радова – Машински и грађевински радови на локацији ТПС 10/59 и 11/59 Бојане Првуловић 54 по  спроведеном преговарачком поступку са објављивањем позива за достављање понуда ЈНПП 1.3.13/2018.
Можете преузети овдеJNPP 1.3.13 2018 Obavestenje O Zakljucenom Ugovoru

 

Leave a Reply