Обавештење о закљученом уговору: СЕРВИС ЦИРКУЛАЦИОНИХ ПУМПИ- ПО ПАРТИЈАМА Партија III – Сервис циркулационих пумпи ”Sever”

Дана 12. децембра 2017. године по спроведеном поновном поступку јавне набавке по партијама  ЈНМВ ПП 122/2017
СЕРВИС ЦИРКУЛАЦИОНИХ ПУМПИ- ПО ПАРТИЈАМА
ОРН: 50530000
Партија III – Сервис циркулационих пумпи – Sever
а након донете и објављене одлуке о додели уговора, на основу предлога комисије која је сачинила Извештај о стручној оцени приспелих понуда и потписаног уговора за;
Партија III – Сервис циркулационих пумпи ”Sever”
са понуђачем;
Елмот доо, Пожаревац, Косовска 78,ПИБ: 106450887 Објављујемо обавештење у прилогу; Obavest o zaklj Ugovoru Cirk Pumpe Partija 3

Leave a Reply