УСЛУГА СРЕЂИВАЊА АРХИВСКЕ ГРАЂЕ И РЕГИСТРАТУРСКОГ МАТЕРИЈАЛА (АРХИВИРАЊЕ) – ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је донела Одлуку о обустави набавке услуга  –”Услуге сређивања архивске грађе и регистратурског материјала  (архивирање)“ . Набавка се спроводи у поступку набавке број ЈНМВ 2.2.8Н/2017 ради закључења наруџбенице.
Можете преузети овде 2.2.8N 2017 OBAVESTENJE O OBUSTAVI.

Leave a Reply