УСЛУГЕ СРЕЂИВАЊА АРХИВСКЕ ГРАЂЕ И РЕГИСТРАТУРСКОГ МАТЕРИЈАЛА (АРХИВИРАЊЕ) – ПОЗИВ И КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је донела Одлуку о покретању јавне набавке услуга  –” Услуге сређивања архивске грађе и регистратурског материјал (архивирање)”. Набавка се спроводи као јавна набавка мале вредности – наруџбеницом ЈНМВ 2.2.8Н2017.
Можете преузети овде  JNMV 2.2.8 2017 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА наруџбеница

 

 

Leave a Reply