МАШИНСКИ И ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА ЛОКАЦИЈИ ТПС 10/57 И 11/59, БОЈАНЕ ПРВУЛОВИЋ 54 – ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА И КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је донела Одлуку о покретању јавне набавке радова  –” Машински и грађевински радови на локацији ТПС 10/59 и 11/59, Бојане Првуловић 54 у Пожаревцу”. Набавка се спроводи у отвореном поступку јавне набавке број ЈНОП 1.3.14-2/2017.
Можете преузети овде PozivZaPodnosenjePonude.1.3.14-2 ЈНОП 1.3.14-2 2017 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

 

Leave a Reply