МАШИНСКИ И ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА ЛОКАЦИЈИ ТПС 15/41 И 16/41, СТЕВАНА МОКРАЊЦА 1. МЗ СОПОТ 2 – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је донела Одлуку о додели уговора за  јавну набавку радова  –”Машински и грађевински радови на локацији ТПС 15/41 и 16/41, Стевана Мокрањца 1, на МЗ Сопот 2“. Набавка се спроводи у отвореном поступку јавне набавке број ЈНОП 1.3.25/2017.

Можете преузети овде ODLUKA O DODELI JNOP 1.3.25 2017

Leave a Reply