НАБАВКА И ДОГРАДЊА МЕРИЛА ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ, ВОДОМЕРА И КОМУНИКАЦИЈСКОГ МОДУЛА- ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА И КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је донела Одлуку о покретању јавне набавке добара  –” Набавка и доградња мерила топлотне енергије, водомера и комуникацијског модула. Набавка се спроводи кроз поступак јавне набавк емале вреднсоти  ЈНМВ 1.1.11/2017.
Можете преузети овде PozivZaPodnosenjePonude pdf JN 1.1.11 2017 KONKURSNA КАЛОРИМЕТРИ

Leave a Reply