Обавештење о потписаном уговору; Набавка техничких гасова по партијама Партија I – Набавка Кисеоника и Ацетилена

Дана 23. августа 2017. године по спроведеном поступку јавне набавке мале вредности-наруџбеницом по партијама  ЈНМВ 2111/2017
Набавка техничких гасова по партијама
Партија I – Набавка Кисеоника и Ацетилена
а након донете и објављене одлуке о додели уговора, на основу предлога комисије која је сачинила Извештај о стручној оцени приспелих понуда и потписаног уговора са понуђачем, Messer Tehnogas ad, Beograd, Batajnički put bb, PIB:100002942
Објављујемо обавештење у прилогу:
Obavestenje o zakljucenom Ugovoru

Leave a Reply