ЈНМВ 1.1.8-I/2017 Набавка рачунарске опреме по партијама, 1.Партија-Набавка рачунара и сродне опреме, Обавештење о закљученом уговору

ЈП Топлификација је донела Обавештење о закљученом уговору за ЈНМВ 1.1.8-I/2017 1.Партија-Набавка рачунара и сродне опреме, Обавештење о закљученом уговору,

Можете преузети овде:1.1.8-I.-2017-Obavestenje-O-Zakljucenom-Ugovoru

Leave a Reply