МАШИНСКИ И ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА ЛОКАЦИЈИ ТПС 02/65: МОРАВСКА 56 У ПОЖАРЕВЦУ – 1. ПОЈАШЊЕЊЕ И ИЗМЕЊЕНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

JП „Топлификација“ Пожаревац је дала Појашњење бр. 1  на добијена питања од стране заинтересованог лица за предметну јавну набавку  ” Машински и грађевински радови на локацији ТПС 02/56 Моравска 56 у Пожаревцу”. Набавка се спроводи у отвореном поступку јавне набавке број ЈНОП 1.3.6/2017.

Можете преузети овде Појашњење 1   1. ИZMENJENA KONKURSNA DOKUMENTACIJA 1.3.6

Leave a Reply