ЈНМВ 1.1.8-II/2017 Набавка рачунарске опреме-по Партијама, 2. Партија-Набавка штампача,копир апарата и опреме, Одлука о додели уговора

ЈП Топлификација  Пожаревац је донела Одлуку о додели уговора за ЈНМВ 1.1.8-II/2017 Набавка рачунарске опреме -по Партијама, 2 партија-Набавка штампача, копир апарата и опреме, Одлуку о додели уговора

Можете преузети овде:JNMV 1.1.8-II 2017 Odluka o dodeli ugovora

Leave a Reply