НАБАВКА АРМАТУРЕ И МЕРНО-РЕГУЛАЦИОНИХ СЕТОВА (МРС) ЗА ПОТРЕБЕ ИЗГРАДЊЕ ТС – 1. ПОЈАШЊЕЊЕ

JП „Топлификација“ Пожаревац је дала Појашњење бр. 1.  на добијена питања од стране заинтересованог лица за предметну јавну набавку  ЈНОП ОС 1.1.5/2017 – “Набавка арматуре и мерно-регулационих сетова (МРС) за потребе изградње ТС”.
Можете преузети овде Појашњење 1.

Leave a Reply