јнмв 1.1.8-II/2017 Набавка штампача, копир апарата и опреме-Измењена конкурсна документација.

Јп Топлификација је комисијски одговорила на питање бр.1 од стране заинтересованог лица за предметну ЈН 1.1.8-II/2017 Набавка штампача, копир апарата и опреме-Питање и одговор бр.1 и Измењена конкурсна документација.JN MV 1. 1. 8-2017 II partija-Ispravljena k.d NABAVKA ŠTAMPAČA, KOPIR APARATA I OPREME, JNMV 1.1.8-II- 2017, 1. POJAŠNJENJE

Leave a Reply